Municipiul Câmpulung Moldovenesc – Pârâul Mesteacăn – Munceii Rarăului – Hotelul Alpin Rarău (Câmpulung Moldovenesc)

Traseul de drumeție traversează Munții Rarău din municipiul Câmpulung Moldovenesc până la Hotelul Alpin Rarău (Câmpulung Moldovenesc) via Pârâul Mesteacăn și Munceii Rarăului.

Caracteristici

Grad de dificultate: mediu. Diferență de nivel: 870 metri. Timp de parcurgere: cinci ore. Marcaj: bandă albastră.

Itinerar

  • Municipiul Câmpulung Moldovenesc
  • Pârâul Mesteacăn
  • Munceii Rarăului
  • Hotelul Alpin Rarău (Câmpulung Moldovenesc)

Indicații de orientare

Plecarea pe acest traseu, care are o lungime de 17 kilometri, se face din centrul municipiului, de la Hotelul Zimbru, către vest, spre Sadova, pe Calea Transilvaniei unde se află, pe partea dreaptă, tabla indicatoare a acestuia.

Intrarea propriu-zisă pe traseu se face prin pădure, în dreapta aflându-se muntele Măgura Runcului şi în stânga muntele Runc. În această porţiune, traseul străbate circa 1,5 kilometri prin pădurea deasă de molid, urcuşul fiind destul de accentuat, cu o diferenţă de nivel de 20 de metri.

De aici înainte, de pe obârşia pârâului Mesteacăn, cărarea trece printr-o zonă de pajişti alcătuită, în cea mai mare parte, din păşuni şi fâneţe, având mereu în faţă vârfului Praşca (978 metri) şi o perspectivă asupra municipiului Câmpulung Moldovenesc, vizibile fiind cele patru înălţimi – Măgura Runcului (1.176 metri), Runcu (1.129 metri), Bodea (1.073 metri) şi Cucoara (944 metri).

Aici, pe vârful Praşca, se intersectează marcajul punct roşu, care vine de la Pojorâta pe văile Străjerului şi Praşca.

După coborârea Vârfului Praşca traseul are direcţia sud-vest, spre Obcina Flocească. Cărarea trece pe sub această obcina (1.259 metri), într-un urcuş ceva mai accentuat, printre fâneţe, urmând numeroase serpentine.

În dreapta se găseşte o stână, în dreptul căreia direcţia cărării se schimbă spre sud-est.

Traseul merge până la vârful Gura Plaiului (1.308 metri), pe o distanţă de aproximativ un kilometru, apoi urmează culmea care este acoperită când de păşune, când de pădure.

Se străbate o serie de munţi mai mici, denumiţi muncei, şi şeile dintre ei – Munceii Rarăului – cunoscuţi şi sub denumirea de Munceii Înşiraţi. În porţiunea dinaintea Gurii

Plaiului traseul trece de stâna aflată chiar lângă cărare, apoi prin dreptul vârfului Gura Plaiului, care rămâne la stânga, la numai 50-60 metri, unde ajunge cărarea nemarcată ce vine de pe Valea Seacă la Munceii Rarăului.

Traseul continuă tot pe culme spre poiana de sub vârful Muncelul, la 1.450 metri. Aici se întâlneşte drumul care vine de la Pojorâta spre Cabana Alpină Rarău, pe văile Izvorul Giumalăului şi traseul de la Vârful Giumalău, care are marcaj bandă roşie.

Traseul continuă pe versantul de sud-est al Munceilor Înşiraţi şi, după aproape 2,5 kilometri, trece pe sub Muncelul Tihăraia (1.470 metri).

La câteva sute de metri drumul coboară în şaua dintre Munceii Rarăului şi Rarău, aflată la 1.425 metri, unde se întâlneşte cu poteca marcată cu triunghi roşu, care vine din valea Bistriţei, de la Cabana Zugreni, pe pârâul Colbu, precum şi cu şoseaua care face legătura între Rarău şi Chiril, cu marcaj punct albastru.

După numai o sută de metri traseul se uneşte cu şoseaua ce vine de la Câmpulung Moldovenesc şi pe care se ajunge la Hotelul Alpin Rarău.

Observații

Traseul de drumeție este accesibil pe tot parcursul anului.

Contact

Traseul de drumeție este realizat și administrat de Serviciul Public Județean Salvamont Suceava.

Scroll to Top