Arhitectura Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou din Suceava

Biserica este construită în stilul bisericilor lui Ștefan cel Mare, în plan triconc. Are pridvor, pronaos, naos și altar. Înainte de a intra în biserica voievodală. Se trece printr-un pridvoraș, construit prin osârdia mitropolitului Veniamin Costachi în anul 1837.

Ușa de intrare în pridvor are aspectul unui portal în stil gotic-moldovenesc, cu o ramă dreptunghiulară și patru rânduri de muluri terminate în arc frânt. Bolta pronaosului este împărțită în două compartimente, printr-un arc transversal, care au câte o calotă pe arcuri piezise. Peretele despărțitor dintre pronaos și naos a fost îndepărtat în anul 1796.

Deasupra naosului se înalță turla așezată pe două baze poligonale, cu arcuri piezise și pandantivi caracteristici stilului moldovenesc. Bolțile absidelor sunt în semicalotă. Ușa nouă pe latura de nord, din anul 1910, este în formă de arc frânt. Ușa mică de la naos pe latura de sud, are de asemenea muluri cu baghete încrucișate.

Biserica este înconjurată de contraforturi: patru încadrează absidele laterale, două proptesc arcul median al pereților pronaosului și două sunt amplasate la colțurile pridvorului, un picior de contrafort a fost amplasat în axul absidei altarului. Sub corniță, pe peretele de vest al clădirii, apare un șir de ocnițe, iar pe cei dinspre nord, sud si răsărit apar două șiruri de ocnițe egale ca dimensiuni. Firidele alungite încadrează, ca și la Biserica Înălțării de la Neamț, fetele absidelor. Forma originară a ferestrelor a fost în decursul vremii modificată. Deasupra bisericii se înalță pe două baze stelate suprapuse o frumoasă turlă octogonală încadrată de patru contraforturi. Spre cele patru direcții cardinale sunt amplasate ferestre. Între elementele arhitecturale decorative ale turlei se disting ocnițe și discuri smălțuite, cu bumb la mijloc, diferit colorate.

Informații preluate de pe sfantulioancelnou.ro.

Scroll to Top