Codrul secular Giumalău

Codrul secular Giumalău este o arie naturală protejată de interes natural situată în comuna Pojorâta din județul Suceava.

Cod

RONPA0741

Caracteristici

Tip rezervaţie: forestieră.
Suprafaţă: 309,50 hectare.

Prezentare generală

Codrul secular Giumalău este o rezervație a Academiei Române situată în zona pădurilor de molid ale Carpaților Orientali, în bazinul hidrografic superior al Moldovei, așezat pe versantul nord-vestic al Munților Giumalău, pe valea Parâului Putna Mare.

Zona a fost inclusă în categoria rezervațiilor naturale cu statut de protecție totală după Primul Război Mondial, la propunerea profesorul Mihai Gușuleac.

În lanțul carpatic, Munții Giumalău și Rarău ocupă un loc aparte datorită peisajelor sale inedite, originale și pline de forme. Peisajul din Codrul secular Giumalău este unul natural, care în mare măsură și-a păstrat sălbăticia, fiind foarte puțin alterat de intervenția omului. Frumusețea acestora și marea lor atractivitate provin din îmbinarea armonioasă dintre culoare și formă, din felul în care se structurează suprafețele, volumele și golurile în raport cu dominanții majori de relief și vegetație. Există un verde al pădurilor, un alt verde al jnepenișurilor, un mozaic coloristic al pășunilor întrerupt din loc în loc de stânci și imense blocuri de piatră cenușie care contribuie la întreruperea monotoniei și dau forme deosebite peisajului.

În cuprinsul arboretului se pot întâlni molizi lungi doborâți de vânt sau bătrânețe, pe pământ, acoperiți cu mușchi sau rămași pe picioare, îmbrăcați în licheni și înconjurați de exemplare sănătoase în toate fazele de dezvoltare. Ochiurile mai mici sau mai mari găsite ca urmare a doborâturilor de vânt se regenerează natural în cel mai scurt timp. De-a lungul timpului, pădurea seculară a fost afectată de doborâturi de vânt, atât în masă, pe suprafețe variind între 0,1 hectare și un hectar, cât și asupra arborilor dispersați pe întreaga suprafață.

Observații

Aria naturală protejată se suprapune cu situl de importanță comunitară Rarău – Giumalău.

Imagini

Scroll to Top