Jnepeniș cu Pinus cembra

Jnepeniș cu Pinus cembra este o arie naturală protejată de interes național situată în comuna Șaru Dornei din județul Suceava.

Cod

RONPA0747

Caracteristici

Tip rezervaţie: forestieră.
Suprafaţă: 384,20 hectare.

Prezentare generală

Rezervația forestieră Jnepenișul cu Pinus cembra se află situată în Parcul Național Călimani, la obârșia Văii Neagra Șarului, sub Vârful Răchitiș.

Pădurea de molid și jnepenișul de deasupra ei au fost evidențiate ca un biotop special prin declararea în anul 1973 ca rezervație forestieră. Ulterior, în anul 1991, a fost încadrată în portofoliul Parcului Național Călimani.

Caracteristica rezervației este pădurea naturală de Molid (Picea abies) în amestec cu relictul glaciar Zâmbrul (Pinus cembra), reuniune mai surprinzătore în vegetația cu Jneapănul (Pinus mugo) care se întinde pe o mare suprafață deasupra zonei compacte de molid. În aria naturală protejată au fost inventariate peste 7.000 exemplare de zâmbri.

Asociat mai apare Aninul de munte (Alnus viridis) care fixează grohotișurile, exemplare răzlețe de Larice (Larix decidua – subspecia carpatica) și Scorușul de munte (Sorbus aucuparia) care depășește altitudinea zona molidului. Luminișurile din jnepeniș sunt înviorate primăvara de roșul florilor de Smârdar (Rhododrendron myrtifolium).

Ca specii floristice apar ghințura (Gentana punctata), degetăruțul (Soldanella montana var. calimanica și romanica), ochiul găinii (Primula minima).

Fauna cuprinde, printre altele, cerb carpatin, urs, lup, vulpe, râs, pisică sălbatică, jder iar în jnepeniș, cocoșul de munte.

Avifauna este reprezentată de acvila de munte (Aquila crisaetos), acvila mică țipătoare (Aquila pomarina), corb (Corvus corax) și gaița de munte (Nucifraga caryocatactes) cunoscută ca și alunarul.

Observații

Se suprapune cu situl de importanță comunitară Călimani – Gurghiu.

Contact

Aria naturală protejată este administrată de Direcția Silvică Suceava.

Scroll to Top