Tip rezervaţie: botanică / fâneață.
Suprafaţă: șapte hectare.
Încadrare teritorială-administrativă: comuna Calafindești.
Custode: Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) – Serviciul Teritorial Suceava.

Localizare

Podișul Dragomirnei la altitudinea cuprinsă între 350 și 430 metri.

Acces

La 30 kilometri de Suceava spre Siret pe DN2 (E 85) se desface spre est drumul local care duce la Calafindești (șapte kilometri), unde se află rezervația.

Caracterizare și importanță

Fâneața în care dăinuie o populație eurosiberiană de varza iepurelui (Ligularia glauca) și de plante caracteristice lizierei pădurilor xeroterme cuprinzând câteva monumente botanice ale naturii: crinul de munte (Lilium martagon), laleaua pestriță (aaafritillaria melearis) și bulbucul (Trollius europaeus).

Istoric

Interesul științific asupra fânețelor din județul Suceava a fost mult sporit prin semnalarea de către unii cercetători – Mihail Gușuleac, iar mai apoi de Emilia Țopa, Adrian Tudorică, Nicolae Boșcaiu, Taras Seghedin – a unei specii relictare deosebit de rare în flora României: Linguria glauca – fiind propusă pentru protecție și declarată rezervație această zonă.

Elemente biologice

Vegetația ierboasă cuprinde, printre altele, coada cocoșului (Potentila alba), curpenul (Clematis recta), ciocul barzei (Geranium sanguineum), clopoțelul (Campanula persiciflora), stânjenelul siberian (Iris sibirica), ciapa ciorii (Muscarii botryoides), gladiola sălbatică (Gladiolus imbricatus), calcea calului (Caltha palustris), frăsinelul (Dictamnus albus) și cele trei monumente botanice ale naturii menționate. Toate aceste elemente floristice asigură o mare diversitate de culori pe toată perioada sezonului de vegetație.

Sursa: Arii naturale protejate din Bucovina / prof. dr. Marcian Bleahu, Adrian Done și Tatiana DONE / Gura Humorului, Terra Design, 2006.

Contact

comuna Calafindești, județul Suceava