Tip rezervaţie: botanică / fâneață.
Suprafaţă: 9,50 hectare.
Încadrare teritorială-administrativă: comuna Moara.
Custode: Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava.
Sit Natura 2000 care se suprapune peste rezervaţie: Fâneţele seculare Frumoasa.

Localizare

Podișul Sucevei, pe dealul La Pietriș.

Acces

Din șoseaua Suceava – Fălticeni DN2 (E85) se desface în satul Sfântul Ilie drumul care duce în satul Frumoasa unde se află rezervația.

Caracterizare și importanță

Rezervația ocupă o fâșie lungă de 11,6 kilometri la altitudinea medie de 395 metri ce coboară o pantă cu înclinație de 50 grade și ajunge jos într-o parte plană. Este importantă pentru aspectul rar floristic, ca și rezervația Ponoare.

Istoric

Mihail Gușuleac, în urma unor studii detaliate a propus în anul 1921 punerea sub ocrotire, realizată în 1932.

Condiții geologice și pedologice

Substratul îl constituie marne argiloase cu intercalații de nisipuri de vârstă rasmațiană. Solul este un cernoziom de pantă, nisipos cu conținut mărit de carbonați. Pe terenul plan solul este un cernoziom de fâneață lipsit de carbonați.

Elemente biologice

Flora rezervației cuprinde elementele aparținând la nouă zone floristice din care amintim:

  • circumpolare: rogozul (Carex diandra);
  • eurasiatice: spălăcioasa (Senecio integrifolius), teporașul (Viola pumila);
  • europene: poroinicul: (Orchis ustulata);
  • central europene: laptele câinelui (Euphorbia dulcis);
  • continentale: drobul (Cytisus ratis bonensis), stânjenelul de stepă (Iris ruthenica), cinci degete (Potentilla alba), dedițelul (Pulsatilla patens), gălbineaua (Seratula wolffii), veronica (Veronica incana);
  • pontice: barba boierului (Ajuga laxmannii), vinețeaua (Centaurea marschalliana), sipica (Cephalaria uralensis), zambila pitică (Hyacinthella leucophaea);
  • mediterano pontice: măzăriche (Lathurus pannonicus);
  • mediteraneene: usturoiul sălbatec (Allium flavum);
  • balcano-dacice: centaurea (Centaurea banatica).

Rezultă că interferența florei nordice cu cea sud-vestică se datorează localizării rezervației la contactul dintre provincia floristică central-europeană și cea ponto-sarmatică. Fauna rezervației este mai puțin bogată ca cea de la Ponoare, dar aici profesorul Ion Nemeș a descoperit o nouă specie de insecte pentru știință – Coleoph orabucovinella – cu o arie limitată la această zonă.

Sursa: Arii naturale protejate din Bucovina / prof. dr. Marcian Bleahu, Adrian Done și Tatiana DONE / Gura Humorului, Terra Design, 2006.

Contact

comuna Frumoasa, județul Suceava