Tip rezervaţie: forestieră.
Suprafaţă: 39,40 hectare.
Încadrare teritorială-administrativă: comuna Pătrăuţi.
Custode: Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) – Serviciul Teritorial Suceava.

Localizare

Podișul Sucevei, la altitudinea de 370 de metri.

Acces

Pe DN2 (spre orașul Siret) şase kilometri și la dreapta pe drumul comunal prin comuna Pătrăuți, se ajunge la Cantonul Silvic Crujana și la rezervație.

Caracterizare și importață

Pădure de amestec cu predominarea stejarului, situată pe un teren plan. Este protejată pentru calitatea strejarilor și frumuseţea ei.

Istoric

Dadorită calității și importanței stejarilor, în 1973 a fost propusă pentru protecție.

Condiții geologice și pedologice

Pe depozitele de marne cenușii și nisipuri de vârstă sarmaniță este format un cernoziom negru de pădure.

Date biologice

Elementul dominant este stejarul (Quercus robur).

Sursa: Arii naturale protejate din Bucovina / prof. dr. Marcian Bleahu, Adrian Done și Tatiana DONE / Gura Humorului, Terra Design, 2006.

Contact

comuna Pătrăuți, județul Suceava