Custode: Direcția Silvică Suceava.

Parcul Național Călimani este situat în partea central-nordică a României, pe teritoriul administrativ al județelor Mureș, Suceava, Harghita și Bistrița-Năsăud.

Suprafață: 24.041 hectare.

Propunerea de constituire a Parcul Național Călimani s-a făcut în anul 1975 de către Centrul de Cercetări Biologice Cluj. Studiul de constituire s-a elaborat în 1976 de Inspectoratul Silvic Județean Suceava, în colaborare cu inițiatorul și la comanda Comisiei de Ocrotire a Monumentelor Naturii.

Parcul s-a declarat prin Ordinul nr. 7/1990 al M.A.P.P.M. (15.300 hectare) și s-a oficializat prin legea nr. 5/2000 (24.041 hectare) și prin H.G. nr. 230/2003, fiind arie protejată administrată în special pentru protejarea ecosistemelor și recreere, încadrată în categoria aII-a, conform IUCN.

Scopul principal pentru care a fost înfiintat Parcul National Călimani este cel de conservare a biodiversității florei și faunei, menținerea cadrului geografic natural, a habitatelor naturale. De asemenea se urmărește dezvoltarea durabilă a zonei, astfel încât utilizarea resurselor naturale să nu contravină obiectivului de conservare stabilit prin planul de management al parcului.

Fondurile necesare funcționării Administrației Parcului Național Călimani sunt asigurate de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Direcția Silvică Suceava.

Parcul Național Călimani cuprinde următoarele zone:

  • Rezervația Științifică de Jnepeniș cu Pinus cembra, categoria a I-a I.U.C.N. în suprafață de 384,2 hectare;
  • Rezervația Lacul Iezer din Calimani, categoria a IV-a I.U.C.N. în suprafață de 322 hectare;
  • Rezervația geologica 12 Apostoli, categoria a IV-a I.U.C.N. în suprafață de 200 hectare.

Contact

comuna Șaru Dornei, județul Suceava