Tip rezervaţie: geologică / relief rezidual.
Suprafaţă: 20,3 hectare.
Încadrare teritorială-administrativă: comuna Cârlibaba.
Custode: Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) – Serviciul Teritorial Suceava.

Localizare

Pe malul stâng al Bistriței Aurii, la 4 kilometri amonte de Cârlibaba, la confluența cu Valea Țibău.

Acces

Din Vatra Dornei pe DN 18 care duce la Borșa peste Pasul Prislop, 40 de kilometri.

Caracterizarea și importanță

Stânca de calcar înaltă de peste 70 de metri, cu perete vertical în care se poate urmării stratigrafia Eocenului prin fosile.

Istoric

Primele semnalări ale Pietrei Țibăului au fost facute de geologii austrieci Andtian în 1860 și C. M. Paul în 1876, dar stadiul detaliat stratigrafic, cu precizarea vârstei, a fost făcut de geologul român Th. Kräutner în 1927.

Elemente de geologie

Piatra Țibăului se încadrează în unitatea structurală a flișului transcarpatic, a cărui terminație estică o constituie sinclinalul Țibăului. Sedimentarea începe aici cu brecii grosiere, conglomerate poligene și gresii, ce se dispun discordant peste șisturile cristaline. Urmează un pachet subțire de marne roșii, gălbui și cenușii-verzui, peste care urmează calcare, la început bine stratificate, apoi masive. Ele conțin numuliți, bivalve, gasteropode și corali, ce în ansamblu conferă întregul pachet vârsta eocenă. Calcarele formează în malul stâng al Văii Țibăului o stâncă proeminentă, cu pereții abrupți de circa 75 de metri înălțime, foarte pitorească și impunătoare, care permite urmărirea succesiunii în detaliu. Calcarele ce reprezintă faciesului litoral al Eocenului mediu, au aici o grosime neobișnuită, de peste 50 de metri dovedind condiții speciale de acumulare.

Având în vedere bună calitate a calcarelor de la Piatra Țibăului și lipsa acestei materii prime în regiune, au fost deschise în mai multe cariere în vederea exploatării pietrei. Pentru a preîntâmpina dispariția stâncii, foarte pitorească și importantă științific, a fost creată aici rezervația cu o suprafață de zece hectare.

Sursa: Arii naturale protejate din Bucovina / prof. dr. Marcian Bleahu, Adrian Done și Tatiana DONE / Gura Humorului, Terra Design, 2006.

Contact

comuna Cârlibaba, județul Suceava