Monumentul Eroilor Sovietici (Suceava)

Monumentul eroilor sovietici din Cimitirul Pacea Suceava a fost dezvelit în anul 1950.

Monumentul este realizat sub forma unui obelisc piramidal, rotunjit la partea superioară și având gravat pe una din fețe o stea de culoare roșie.

Monumentul evocă sacrificiul ostașilor sovietici în războiul antihitlerist. La circa zece metri de monument se află grupate cele 95 de morminte ale soldaților sovietici căzuți în aceste locuri. Pe monument este săpată următoarea inscripție în limbile română și rusă: Glorie eternă ostașilor sovietici căzuți în lupta pentru libertatea și independența Uniunii Sovietice. Slavă eroicei Armate Sovietice care a eliberat România de sub jugul cotropitorilor fasciști.

Contact

Cimitirul Pacea, Suceava, județul Suceava

Scroll to Top