Monumentul Eroilor Suceveni (Suceava)

Monumentul Eroilor Suceveni (Suceava) căzuți pentru triumful neamului și gloria patriei din Parcul Profesor Ioan Nemeș a fost dezvelit în anul 1965.

Monumentul are forma unui obelisc paralelipipedic, construit din piatră și ciment, înalt de 2,75 metri.

La data inaugurării a fost dedicat eroilor suceveni căzuți în războiul antifascist, lucru certificat de inscripția de pe placa de marmură: Glorie eternă ostașilor și luptătorilor antifasciști din orașul Suceava căzuți în lupta pentru eliberarea patriei de sub jugul hitlerismului și al dictaturii fasciste antonesciene.

Monumentul a fost renovat în noiembrie 1993 de ANVR Suceava și cadrele militare în rezervă și retragere. Cu acest prilej, a fost schimbată placa de marmură cu o alta cu următoarea inscripție: Slavă eternă eroilor suceveni căzuți pentru triumful neamului și gloria patriei, iar monumentul a fost dedicat eroilor suceveni din răîzboaiele din 1877-1878, 1916-1918 și 1941-1945.

Pe toate celelalte trei părți ale monumentului au fost amplasate plăci comemorative pentru eroii suceveni ai celor trei conflagrații.

Contact

Parcul Profesor Ioan Nemeș, Suceava, județul Suceava

Scroll to Top