Monumentul lui Ștefan cel Mare (Suceava)

Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare situată în Parcul Șipote – Cetate a fost realizată de către sculptorul Iftimie Bârleanu și dezvelită în anul 1977.

Având înălțimea de 23 metri (inclusiv soclul), statuia constituie cea mai mare lucrare de acest gen din țară, ea putând fi văzută din orice punct central al orașului. Este confecționată din bronz turnat și îl înfățișează pe voievodul Ștefan cel Mare călare. Are opt metri înălțime, opt metri lungime și doi metri lățime. Soclul statuii este din travertin și are înălțimea de 15 metri, lungimea de șase metri și lățimea de 2,10 metri.

Pe pereții laterali ai soclului, în registrul inferior, sunt amplasate două altoreliefuri de bronz. Un altorelief prezintă o secvență de bătălie, iar celălalt o scenă de la Curtea domnească.

Monumentul a fost dezvelit la data de 16 Septembrie 1977, în prezența președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. La sosirea sa în Suceava, Ceaușescu a fost întâmpinat, după cum au consemnat jurnaliștii vremii, de sute de halebardieri, scutieri și arcași, îmbrăcați în costume naționale specifice, care au salutat ostășește, după obiceiul moștenit de pe vremea lui Ștefan cel Mare (Zori noi, anul XXXII, numărul 8709, 16 Septembrie 1977). Dezvelirea statuii s-a efectuat cu ceremonial militar, intonarea imnului de stat și oferirea unor buchete de flori liderilor comuniști aflați la eveniment.

Înainte de decembrie 1989, pe soclul statuii au fost amplasate cuvintele președintelui Nicolae Ceaușescu, cu litere de bronz: Scut de apărare al gliei străbune, Ștefan cel Mare, erou legendar a cărui luptă și activitate închinată libertății patriei și poporului, împreună cu alți mari domnitori ai țării, stă la baza făuririi României. Pe partea laterală a soclului a fost amplasată o placă de marmură pe care scria cu litere aurii: Dezvelit astăzi, 16 Septembrie 1977, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al PCR, președintele RSR.

Monumente istorice

  • Monumentul lui Ştefan cel Mare
    SV-IV-m-B-05689
    1975

Contact

Suceava, județul Suceava

Scroll to Top