Muzeul de Științele Naturii și Cinegetică (Vatra Dornei)

Muzeul de științele Naturii și Cinegetică din Vatra Dornei apare ca instituție culturală de interes public în anul 1956.

Este constituit din două secții: Secția de Faună și floră din zona Dornelor și Secția de cinegetică din județul Suceava.

Exponatele de faună și floră sunt prezentate redând aspecte din mediul lor natural ceea ce dă un plus de atractivitate pentru publicul vizitator. Sunt abordate probleme de ocrotire a naturii de taxonomie, filogenie și ecologie. Animalele vertebrate sunt prezentate în ordine evolutivă: pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere.

Diorama cu cerbul atacat de o haita de lupi iarna este unicat în România.

Flora zonei Dornelor este foarte bogată în specii. În expoziții sunt prezentate specii rare, endemice și relicte glaciare.

Parterul muzeului prezintă colecția cinegetică. Această expoziție se justifică ținând cont că peste 50 % din suprafața județului Suceava este acoperită de păduri care adăpostesc un vânat bogat în specii cu valoare cinegetică deosebită. Secția începe cu un scurt istoric al vânătorii, apoi se continuă cu amenajări ce vin în sprijinul vânatului ierbivor pe timp de iarnă. Următoarea sală prezintă creșterea la cervidee, trofee de selecție și un interior vânătoresc. În vitrine sunt prezentate obiecte confecționate din blănuri, coarne, piciorușe de căprior ce demonstrează modalități de valorificare a vânatului.

Este prezentat și un interior vânătoresc realizat cu obiecte din coarne căzute, blănuri, fazani și capete de căprior naturalizate.

Ultima sală este Sala Trofeelor unde sunt expuse trofee de blană, trofee de coarne și trofee de colți de mistreț, unele chiar medaliate.

În cadrul muzeului se organizează și expoziții temporare. În momentul de față, muzeul găzduiește o expoziție din lumea nevertebratelor.

Program de vizitare

  • marţi – vineri / 10:00 – 17:00
  • sâmbătă și duminică / 10:00 – 14:00

Tarife de vizitare

  • 8 lei
  • 5 lei / pensionarii
  • 4 lei / elevii și studenții

Servicii gratuite pentru persoanele cu handicap fizic grav, copiii din centrele de plasament, veteranii de război, lucrătorii actuali și pensionari din rețeaua muzeală. Spațiile folosite pentru expoziții și manifestări culturale se pun la dispoziție în mod gratuit.

Contact

strada Unirii, numărul 3, Vatra Dornei, județul Suceava

+4 0372 748 357

Scroll to Top