Templul Havre Gah (Câmpulung Moldovenesc)

Localitatea Vatra Dornei, după recensământul din 1774, nu avea înregistrat nici un evreu.

Apariţia acestora este semnalată în anul 1860 la Şaru Dornei. În acelaşi an, directorul finanţelor plasei, Zulawchi, propune amenajarea unui restaurant israelit pentru evreii veniţi la băi. După ce Leo Drach a arendat stabilimentele din proprietatea fondului bisericesc în condiţiile concurenţei stimulate de către doctorul Binder, a crescut numărul evreilor care se tratau la Vatra Dornei. Acest lucru a condus la necesitatea edificării unor lăcaşe de cult pentru cei care veneau în staţiune, respectiv şi a unui templu evreiesc.

Acesta a fost ridicat în anul 1908, constituind un loc de mare atracţie pentru evreii din localitate, cei care veneau la tratament, sau cei care erau în tranzit prin oraş.

În timpul primului război mondial şi între cele două războaie mondiale clădirea nu a suferit avarii, fiind perioada în care rabinul doctor M. Dolberg, preşedintele comunităţii din Vatra Dornei a îngijit foarte bine clădirea.

Al doilea război mondial avea să aducă distrugeri ale edificiului, care aveu să rămână până astăzi, întrucât comunitatea de rit mozaic nu a mai avut putere financiară de a repara clădirea.

Frumuseţea clădirii va putea fi redată doar dacă se vor găsi fondurile necesare pentru restaurarea ei.

Contact

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

Scroll to Top