Templul Mare Evreiesc Vatra Dornei

Templul Mare Evreiesc din Siret a fost construit în anul 1840.

Este unul dintre cele mai vechi lăcașuri de cult evreiești din nordul Moldovei. În cadrul acestui templu a funcționat o școală hasidică.

Comunitatea evreilor era organizatul după modelul unei bresle, fiind condusă de către un staroste și a fost subordonată față de comunitatea din Suceava până la mijlocul secolului al XIX-lea, când a devenit comunitate independentă.

Comunitatea gestiona trei fonduri: Fondul Leib Echner pentru care se acordau burse pentru elevii evrei și non-evrei, Fondul Kalman hecht care sprijinea școlile din Talmud Tora și fondul Aaron Blum. De asemenea, o bună parte din industria și comerțul local erau în proprietatea evreilor. După Cel De-al Doilea Război Mondial evreii din Siret au emigrat în Israel și SUA. În momentul de față în oraș nu locuiește nici un evreu.

Din orașul Siret provin doi importanți oameni politici din Istrael: Yitzhak Artzi (1920-2003, deputat în Knesset) și Yehuda Shaari (1920-1997, deputat în Knesset și ministru adjunct al dezvoltării și apoi al turismului).

Contact

strada Ana Ipătescu, fără număr, Siret, județul Suceava

Scroll to Top