Pe teritoriul județului Suceava sunt nouă situri incluse în patrimoniul mondial UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură).